Actie dure geneesmiddelen

Maandagavond 4 april besteedde het programma Radar aandacht aan het probleem rondom dure geneesmiddelen, met name pertuzumab. Pertuzumab is een geneesmiddel dat niet alleen jaren toevoegt aan leven, maar ook leven toevoegt aan jaren. Dat moet beschikbaar blijven!

Steun je onze actie? >> Teken hier de petitie!

Bekijk de uitzending hier!>>

Heb je vragen naar aanleiding van de uitzending? >> Stel hier je vraag

Wil je op de hoogte blijven? >> Meld je hier aan voor de nieuwsbrief

Steun je ons werk? >> Word lid!

Meest gestelde vragen en antwoorden

Wat is het probleem met de dure geneesmiddelen?

Momenteel staat ter discussie of het dure geneesmiddel pertuzumab(Perjeta) in het verzekeringspakket kan blijven of niet.

Wie bepaalt er welk middel vergoed wordt?

Uit eindelijk bepaalt de minister van Volksgezondheid wat er vergoed wordt vanuit de basisverzekering. De minister krijgt hierover advies van het bestuur van Het Zorginstituut Nederland (ZINL). Het bestuur krijgt op haar beurt weer advies van de Advies Commissie Pakket (ACP). Deze commissie vergadert over deze adviezen. Tijdens de commissievergadering van 25 september 2015  heeft BVN een vurig pleidooi gehouden dat pertuzumab beschikbaar blijft voor borstkankerpatiënten.

Ik krijg nu pertuzumab, blijf ik dit krijgen?

Dat is nog niet zeker. Wij maken ons er hard voor dat dit middel beschikbaar blijft voor patiënten. Voor deze vraag kan je het beste contact opnemen met je behandelend arts.

Ik heb uitgezaaide borstkanker, kan ik dit middel krijgen?

Pertuzumab is gericht op patiënten met HER2 positieve, uitgezaaide, niet-operabele borstkanker, die nog niet eerder een HER2-gerichte behandeling of chemotherapie hebben gehad voor hun uitgezaaide ziekte (eerstelijns behandeling). Patiënten met hormoon gevoelige tumoren mogen eerst hormonale therapie krijgen. Lees hier meer over pertuzumab 

Hoe effectief is pertuzumab?

De werking van pertuzumab is onderzocht in een grote studie (CLEOPATRA-studie), waarbij verschillende groepen met elkaar vergeleken werden. In de ene groep kregen patiënten pertuzumab, trastuzumab en docetaxel, en in de andere groep kregen patiënten placebo (niet-werkzaam middel), trastuzumab en docetaxel. Patiënten die werden behandeld met pertuzumab leefden gemiddeld 18,7 maanden zonder verergering van hun ziekte, versus 12,4 maanden in de placebo groep (de groep zonder pertuzumab).

In dit onderzoek is ook gekeken naar de overleving van patiënten, hieruit bleek dat patiënten in de pertuzumab groep gemiddeld 56,5 maanden leefden, versus 40,8 maanden in de placebo groep. Gemiddeld verlengt pertuzumab het leven dus met 15,7 maanden.

Waarom  verlagen farmaceuten de prijs niet?

BVN is van mening dat de kosten van pertuzumab omlaag gebracht moet worden door onderhandeling met de farmaceut. We dringen er bij de farmaceut op aan verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast vindt BVN het ook erg belangrijk dat het middel effectief toegepast wordt (alleen als iemand er echt baat heeft), en dat er goed geregistreerd wordt wanneer en hoe het middel wordt toegepast.

Kan het niet betaald worden vanuit de aanvullende verzekering?

BVN vindt dat dit middel beschikbaar moet zijn voor iedereen, niet alleen voor mensen met een aanvullende zorgverzekering.

Wie heeft baat bij pertuzumab/Perjeta?

De behandeling is gericht op patiënten met HER2 positieve, uitgezaaide, niet-operabele borstkanker, die nog niet eerder een HER2-gerichte behandeling of chemotherapie hebben gehad voor hun uitgezaaide ziekte (eerstelijns behandeling). Patiënten met hormoon gevoelige tumoren mogen eerst hormonale therapie krijgen.

Hoe werkt pertuzumab?

Pertuzumab bindt, net als trastuzumab aan de HER2-receptor, alleen op een andere plaats van de receptor. De HER2-receptor kan direct een groeisignaal naar de kern van de cel afgeven. HER2 kan ook eerst aan een andere HER-receptor (receptoren HER1, HER3 of HER4) binden, waarna een krachtig groeisignaal van beiden wordt doorgegeven aan de kern. Pertuzumab is ontwikkeld om deze vorming van receptorparen te remmen, en op deze manier de groei van tumorcellen te remmen. Door deze twee middelen te combineren, wordt de tumorgroei dubbel onderdrukt.

PERSBERICHT: Dure geneesmiddelen: mogelijke ongelijkheid in behandeling borstkanker

Utrecht, 17 juli 2015

Op donderdag 2 juli presenteerde de KWF-werkgroep ‘dure kankergeneesmiddelen’ haar bevindingen in een rapport aan minister Schippers. Door de toename van het aantal kankerpatiënten en de komst van nieuwe dure oncologische geneesmiddelen, zullen de kosten voor de behandeling van kankerpatiënten drastisch stijgen. Levenmetkanker, de overkoepelende kankerpatiëntenorganisatie waar Borstkankervereniging Nederland lid van is, schreef mee aan het rapport. Borstkankervereniging Nederland maakt zich ernstige zorgen over de uitkomsten van het rapport en verzoekt de minister met klem om tot een oplossing te komen.

Het rapport dat donderdag werd aangeboden geeft inzicht in de huidige belemmeringen die artsen ervaren om (dure) kankermedicijnen voor te schrijven en geeft advies over hoe deze belemmeringen opgelost kunnen worden. Recentelijk zijn er te veel geluiden geweest dat patiënten wellicht niet behandeld werden of om financiële redenen van het ene naar het andere ziekenhuis doorverwezen werden. 

Uit het rapport blijkt onder andere ook dat het heel aannemelijk is dat niet alle patiënten met uitgezaaide borstkanker als zij daarvoor in aanmerking komen Pertuzumab krijgen. In 15 ziekenhuizen in Nederland wordt dit middel volgens het rapport van KWF niet voorgeschreven.

BVN vindt dit een ernstige zaak en snapt de ongerustheid bij patiënten. Des te meer omdat dit middel al sinds oktober 2013 op de markt is, een positief advies heeft van commissie BOM (Commissie Beoordeling Oncologische middelen) en inmiddels een overlevingswinst te geven van ongeveer 16 maanden als dit middel wordt gegeven als toevoeging op de huidige behandeling.

BVN kent veel patiënten die baat hebben bij dit middel. BVN wil patiënten goede informatie geven over de mogelijke behandelingen die beschikbaar zijn en roept patiënten op om zich goed te laten informeren en hierover in gesprek te gaan met hun arts.

In reactie op het rapport van KWF stelt Nefarma, de branchevereniging van de farmaceutische industrie, dat zij 'willen meewerken aan het betaalbaar houden van geneesmiddelen'. De no-cure-no-pay aanpak zou een oplossing kunnen bieden. Voor sommige geneesmiddelen zijn al overeenkomsten gesloten: als het middel niet blijkt te werken, krijgt het ziekenhuis het geld terug. Voor borstkanker geldt dat een dergelijke overeenkomst al is gesloten voor T-DM1. Ook voor twee andere geneesmiddelen is deze financieringsregeling in zicht.

Lees ook

Vermoed jij dat je niet de geneesmiddelen krijgt voorgeschreven wegens financiële redenen? We zijn op zoek naar jouw verhaal om zo ons standpunt te kunnen formuleren en de minister te confronteren met de urgentie van deze problematiek! Denk jij dat jouw ziekenhuis wegens een te krap budget jou niet de meest geschikte medicijnen voorschrijft?

Meld het ons: communicatie@borstkanker.nl